I revisionsfirmaet Jørgen Larsen tilbyder vi en række forskellige ydelser tilpasset små og mellemstore virksomheder, både personligt ejede og selskaber.

Vi har særlig indsigt i landbrug og håndværk.

 • Bogføringsassistance – i virksomheden eller på vores kontor
 • Opgørelse af moms m.v.
 • Driftsøkonomi
 • Udarbejdelse af skatteregnskab
 • Indkomstopgørelse med baggrund i bilag og momsbog
 • Udarbejdelse af driftsregnskab
 • Udarbejdelse af driftsoverslag og budgetter med opfølgning i form af budgetkontroller
 • Investeringsrådgivning
 • Strategisk planlægning
 • Dødsbobehandling
 • Rekonstruktionsordninger
 • Diverse ad hoc-opgaver
 • EU-ansøgninger